การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง

ยกเลิกการจอง

สามารถยกเลิกการจองทางออนไลน์ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถยกเลิกการจองและส่งคำขอร้องคืนเงินได้โดยใช้ลิงก์ในหน้าจัดการการจอง โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรโดยสารที่คุณมี

หากคุณไม่พบตัวเลือกนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม หรือการจองของคุณไม่สามารถใช้งานได้แล้ว แต่คุณยังประสงค์ที่จะส่งคำร้องขอคืนเงิน คุณยังสามารถยกเลิกการจองและส่งคำร้องขอคืนเงินได้ โปรดทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ทำการจองโดยตรงกับสายการบินเอมิเรตส์ทั้งที่ผ่านเว็บไซต์ emirates.com หรือผ่านศูนย์การติดต่อและสำนักงานของเราเท่านั้น

หากคุณจองผ่านตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยวและยังไม่เริ่มต้นเดินทาง กรุณาติดต่อตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยวของคุณเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

อาจมีค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยกเลิกการจองของคุณ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขค่าโดยสารของบัตรโดยสารของคุณ และบัตรโดยสารบางประเภทไม่สามารถขอคืนเงินได้ ทั้งนี้ ขอให้คุณพิจารณาเลือกเปลี่ยนแปลงการจองของคุณแทน ในกรณีที่มีการอนุญาตในเงื่อนไขค่าโดยสาร