การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง

เปลี่ยนแปลงการจอง

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน บริการรถพร้อมคนขับที่ได้จองไปแล้วจะเป็นอย่างไร

หากคุณได้ทำจองบริการรถพร้อมคนขับของเราสำหรับเที่ยวบินใด ๆ ที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลง การจองเหล่านี้จะถูกยกเลิก

คุณจำเป็นจะต้องทำการจองบริการรถพร้อมคนขับใหม่สำหรับเที่ยวบินใหม่ที่หน้าจัดการการจอง โดยต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ชั่วโมงสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงสำหรับเมืองอื่น ๆ