การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง

เปลี่ยนแปลงการจอง

สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการจองด้วยไมล์สะสม Skywards หรือ Business Rewards ทางออนไลน์ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการจองเหล่านี้ได้ทางออนไลน์ โดยไปที่หน้าจัดการการจอง