การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง

เปลี่ยนแปลงการจอง

สามารถทำการเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์สำหรับผู้โดยสารเพียงคนเดียวในการจองได้หรือไม่

ไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางออนไลน์จะใช้กับผู้โดยสารทั้งหมดในการจอง หากคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้โดยสารเพียงคนเดียว กรุณาติดต่อสำนักงานของเอมิเรตส์ในท้องถิ่นหรือตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวที่คุณใช้บริการการจอง