การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง

เปลี่ยนแปลงการจอง

จะเกิดอะไรขึ้น หากผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงการจองและมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน

หากคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืน (เช่น เนื่องจากค่าภาษีที่ยังไม่ได้ใช้) หลังจากที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์ emirates.com คุณจะได้รับใบลดหนี้ (EMD) ซึ่งเราจะส่งให้คุณทางอีเมล ใบลดหนี้ดังกล่าวมีอายุใช้งานหนึ่งปีนับจากวันที่ออก (ซึ่งก็คือตั้งแต่วันที่คุณเปลี่ยนแปลงการจอง)

ทั้งนี้ ใบลดหนี้สามารถใช้ชำระเงินสำหรับการเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ในอนาคตได้ หรือสามารถขอคืนเงินได้

โปรดติดต่อสำนักงานของเอมิเรตส์ในท้องถิ่นเพื่อใช้ใบลดหนี้นี้สำหรับการเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ในอนาคต หรือกรอกแบบฟอร์มการขอคืนเงินของเรา (เปิดในแท็บใหม่)เพื่อรับเงินคืน