การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง

เปลี่ยนแปลงการจอง

การเปลี่ยนรายละเอียดการเดินทางทางออนไลน์หลังจากที่ทำการจองเสร็จแล้วสามารถทำได้อย่างไร

คุณสามารถ ใช้หน้าจัดการการจอง เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจองต่าง ๆ ของคุณ และเพิ่มบริการต่าง ๆ สำหรับเที่ยวบินของคุณก่อนที่จะบิน

สำหรับการจองส่วนใหญ่ของเอมิเรตส์ คุณสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางของเที่ยวบินในเรื่องต่าง ๆ ได้ดังนี้:

 • เปลี่ยนแปลงวันที่หรือเวลาของเที่ยวบินของคุณ
 • เปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางหรือต้นทาง
 • เพิ่มหรือลบจุดแวะพัก
 • เปลี่ยนแปลงเส้นทาง (เช่น จากเที่ยวบินไปกลับไปเป็นเที่ยวเดียว)
 • เปลี่ยนแปลงชั้นห้องโดยสาร (เช่น จากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ)
 • ยกเลิกกำหนดการเดินทางบางส่วน

ทั้งนี้ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ได้ผ่านทาง ลิงก์เปลี่ยนแปลงการจองของฉันในหน้าจัดการการจอง คุณจะสามารถเลือกลิงก์นี้ได้หากการจองของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ได้ โปรดทราบว่าอาจมีค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการจองของคุณ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขค่าโดยสารของบัตรโดยสารของคุณ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวของคุณหากคุณได้จองผ่านตัวแทนดังกล่าว หรือ โทรติดต่อสำนักงานของเอมิเรตส์ในท้องถิ่น หากคุณได้จองกับเอมิเรตส์โดยตรง

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการการเดินทางในส่วนอื่น ๆ ได้อีก เช่น:

 • เลือกที่นั่ง
 • ร้องขอมื้ออาหารพิเศษ
 • เพิ่มหมายเลขสมาชิกสำหรับสะสมไมล์
 • เพิ่มหรือเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลติดต่อของคุณ
 • จองบริการรถพร้อมคนขับ (สำหรับกำหนดการเดินทางที่มีสิทธิ์)

โปรดทราบว่าหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการจองที่ได้จากรางวัล Emirates Skywards ในส่วนของสายการบินพันธมิตร คุณควรใช้แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงรางวัล(เปิดในหน้าต่างใหม่)