ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

การจองบริการส่งสัมภาระทำได้อย่างไร

สายการบินเอมิเรตส์ให้บริการส่งสัมภาระสำหรับลูกค้าที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สัมภาระสามารถนำส่งไปได้ทุกสถานที่ในยูเออี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไป แล้วแต่จุดส่งของในประเทศยูเออี

คุณสามารถจองบริการส่งสัมภาระเมื่อเดินทางมาถึงที่อาคาร 3 ของสายการบินเอมิเรตส์ในดูไบ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ให้มองหาเจ้าหน้าที่สายการบินเอมิเรตส์ที่บริเวณจุดรับคืนกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งจะคอยให้การช่วยเหลือคุณ