การจองพิเศษเพิ่มเติม

บริการรถพร้อมคนขับ

มีข้อจำกัดระยะทางหรือไม่สำหรับบริการคนขับรถ

มี ปลายทางของบริการคนขับรถส่วนใหญ่มีระยะทางจำกัดในการให้บริการ สำหรับการเดินทางเกินระยะทางจำกัดปกติ ปลายทางส่วนใหญ่อนุญาตระยะทางเพิ่มเติมได้โดยต้องเสียค่าธรรมเนียม

โปรดดูหน้าความว่างของบริการคนขับรถของเรา เพื่อดูข้อมูลระยะทางสำหรับปลายทางแต่ละแห่ง