Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

อะไรคือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตฟรีกับสมาชิก Skywards

สมาชิกจะยังคงได้รับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมตาม ระดับชั้นของตนตามกฏของโปรแกรม Emirates Skywards แบบมาตรฐาน เมื่อเดินทางในชั้นประหยัดตามวิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้น สมาชิก Skywards ระดับ Platinum และ Gold จะยังคงสามารถได้รับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต 23 กก. จำนวน 2 ชิ้น แม้ว่าจะเป็นค่าโดยสารในชั้นประหยัดก็ตาม