การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน

หากเที่ยวบินของฉันถูกยกเลิกและสัมภาระของฉันไม่ได้มาพร้อมกับฉัน ฉันจะรับสัมภาระของฉันได้อย่างไร