การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน

หากฉันไม่ต้องการเดินทางในช่วงสภาพอากาศที่เลวร้าย ฉันมีทางเลือกอะไรบ้าง

เราเข้าใจว่าคุณอาจไม่ต้องการเดินทางในช่วงสภาพอากาศที่เลวร้าย เรามีนโยบายการสละสิทธิ์สำหรับสถานการณ์เหล่านี้ ดังที่ระบุด้านล่าง:

  • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทางได้ไม่เกินเจ็ดวันก่อนหรือหลังวันที่เดินทางเดิม
  • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการจองของคุณไปยังสนามบินที่ใกล้ที่สุดในประเทศเดียวกันได้
  • คุณสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารของคุณได้