การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน

ฉันจะขอคืนเงินได้อย่างไรและเมื่อใด

หากคุณจองกับสายการบินเอมิเรตส์โดยตรง คุณสามารถขอคืนเงินทางออนไลน์ได้ใน คำขอคืนเงินออนไลน์ ของเรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุว่าขอคืนเงินเนื่องจากเที่ยวบินถูกยกเลิกในส่วนความคิดเห็นของแบบฟอร์ม ระบบจะดำเนินการคืนเงินด้วยวิธีการชำระเงินเดิม

หากคุณจองกับตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว คุณจำเป็นต้องติดต่อบริษัทดังกล่าวโดยตรงเพื่อขอคืนเงิน