การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน

ฉันสามารถขอคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้/ใช้ไปบางส่วนในกรณีที่เที่ยวบินถูกยกเลิกหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในเที่ยวบิน

ได้ ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ คุณสามารถขอคืนเงินได้ ทั้งนี้จะไม่คิดค่าธรรมการยกเลิกและคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ แม้ว่าคุณจะมีบัตรโดยสารที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ คุณจะมีสิทธิ์ในการได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณมีบัตรโดยสารที่ใช้ไปบางส่วน เราจะคืนเงินค่าบัตรโดยสารในส่วนที่ไม่ได้ใช้ให้แก่คุณ