การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน

คุณจะจองเที่ยวบินของสายการบินอื่นให้ฉันหรือไม่

ตัวเลือกแรกของเราคือจองเที่ยวบินของเอมิเรตส์ให้คุณใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่มีเที่ยวบินว่าง เราอาจจองเที่ยวบินของสายการบินอื่นให้คุณใหม่ เราจะส่งกำหนดการเดินทางที่อัพเดตใหม่ให้แก่คุณตามรายละเอียดการติดต่อที่คุณให้ไว้ในการจองเดิม นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูกำหนดการเดินทางได้ในหน้า จัดการการจองของคุณ