การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน

ฉันจะได้รับแจ้งว่าเที่ยวบินของฉันล่าช้าหรือถูกยกเลิกอย่างไร

หากเที่ยวบินของคุณล่าช้าหรือถูกยกเลิก เราจะส่งอีเมลและ SMS ให้แก่คุณตามรายละเอียดการติดต่อที่คุณให้ไว้ในการจองของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับแจ้งข่าวสารล่าสุดด้านปฏิบัติการบิน โปรดอัพเดตรายละเอียดการติดต่อในหน้าจัดการการจองของคุณ