เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

การเชื่อมต่อกับสายการบินอื่น

จำเป็นต้องรับสัมภาระที่แต่ละสนามบินหรือไม่

ส่วนใหญ่ ไม่จำเป็น สำหรับการจองเที่ยวบินข้างหน้าผ่าน emirates.com สัมภาระของคุณจะถูกบรรทุกใต้ท้องเครื่องเมื่อตอนเริ่มเดินทางรวดเดียวจนถึงปลายทางสุดท้าย

โดยมีข้อยกเว้นบางอย่าง เช่น การใช้เที่ยวบินเชื่อมต่อจากสนามบินอื่น หรือประเทศที่กำหนดให้คุณต้องรับสัมภาระด้วยวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยหรือด้านศุลกากร โปรดตรวจสอบกับสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณก่อนที่จะเดินทาง เพื่อยืนยันขั้นตอนโดยเฉพาะ