Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

ไมล์สะสม Skywards ในบัญชีครอบครัวของฉันจะมีอายุนานเท่าไหร่

ในกรณีของไมล์สะสม Skywards ส่วนตัวของคุณ ไมล์สะสมดังกล่าวในบัญชีครอบครัวของฉันจะมีอายุสามปี นับจากวันที่เดินทาง ภายในปีปฏิทินที่ไมล์สะสมจะครบกำหนดหมดอายุ ไมล์สะสม Skywards จะถูกหักออกจากบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตอนสิ้นเดือนเกิดของคุณเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้รับไมล์สะสมในเดือนพฤษภาคม 2018 และวันเกิดของคุณอยู่ในเดือนสิงหาคม ไมล์สะสมก็จะหมดอายุในวันที่ 31 สิงหาคม 2021 คุณสามารถต้องข้อความอัตโนมัติจากหน้า บัญชีของฉัน ได้ เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบว่าไมล์สะสม Skywards ในบัญชี Emirates Skywards ส่วนตัวของคุณจะหมดอายุเมื่อใด

นอกจากนี้ ไมล์สะสม Skywards ที่รวบรวมเข้าบัญชีครอบครัวของฉัน โดยสมาชิกระดับ Platinum จะไม่มีวันหมดอายุ ตราบเท่าที่สมาชิกรายนี้ยังคงสถานภาพสมาชิกระดับดังกล่าวไว้ได้ โปรดดูที่กฎของโปรแกรม Emirates Skywards สำหรับรายละเอียดทั้งหมด