ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

Biometrics

บุคคลใดสามารถใช้บริการไบโอแมทริกซ์

ระบบนี้จะเริ่มใช้ครั้งแรกโดยเลือกผู้โดยสารในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ เมื่อเราทำการติดต่อ ผู้โดยสารจะได้รับการร้องขอให้ลงทะเบียน ข้อเสนอแนะที่เรารวบรวมได้จากการใช้งานครั้งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงบริการนี้ และนำมาใช้กับผู้โดยสารในชั้นประหยัดได้