ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

Biometrics

การลงทะเบียนและการจดจำด้วยไบโอแมทริกซ์คืออะไร

นี่คือเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นและออกแบบมาเพื่อทำให้การเดินทางของคุณมีความปลอดภัย ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจะใช้ฟีเจอร์พิเศษนี้เพื่อจดจำคุณในทุกขั้นตอนของการเดินทางของคุณ โดยคุณสามารถลงทะเบียนได้เมื่อเช็คอิน จากนั้นคุณจะสามารถใช้ช่องไบโอแมทริกซ์สำหรับชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจได้ที่อาคารผู้โดยสาร 3 ของสายการบินเอมิเรตส์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ทั้งนี้เราคือสายการบินแรกที่ทดลองใช้การจดจำด้วยไบโอแมทริกซ์ตลอดการเดินทางของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเมื่อเช็คอิน ในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและที่ห้องรับรองผู้โดยสารของเรา