ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

Biometrics

ไบโอแมทริกซ์ (Biometrics) คืออะไร

ไบโอแมทริกซ์ (Biometrics) คือลักษณะของมนุษย์ที่สร้างเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล เช่น ลักษณะบนใบหน้า ดวงตาและแม้กระทั่งการเต้นของหัวใจ ซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการกำหนดว่าคุณเป็นใครได้ ทั้งนี้เราใช้วิธีการจดจำใบหน้าเป็นวิธีการยืนยันตัวตนด้วยไบโอแมทริกซ์ที่มีประสิทธิภาพ