Emirates Skywards

ซื้อ ให้ของขวัญ โอน หรือซื้อไมล์สะสมคืน

ฉันสามารถซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ หรือซื้อไมล์สะสมคืนได้ที่ใด

ธุรกรรมเพื่อการซื้อ มอบเป็นของขวัญ และโอนไมล์สะสม Skywards สามารถทำได้ทางออนไลน์หลังจากเข้าสู่ระบบ emirates.com และผ่านทางศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์ สำนักงานจองและจำหน่ายบัตรโดยสารของเอมิเรตส์ ธุรกรรมการต่ออายุและซื้อไมล์สะสม Skywards คืน สามารถทำได้ทางออนไลน์หลังจากเข้าสู่ระบบ emirates.com เท่านั้น