การจองพิเศษเพิ่มเติม

Dubai Parks and Resorts

ฉันซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเข้าสวนสนุกไว้ แต่ไม่ได้เข้าสวนสนุกเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว ฉันสามารถขอคืนเงินได้หรือไม่

เมื่อซื้อบัตรผ่านสำหรับเข้าสวนสนุกแล้วจะไม่สามารถถ่ายโอน คืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนได้ และไม่สามารถนำไปขายต่อได้