การจองพิเศษเพิ่มเติม

Dubai Parks and Resorts

หากฉันทำอีเมลที่มีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หาย ฉันยังสามารถเข้าสวนสนุกได้หรือไม่

ในกรณีที่ลูกค้าทำอีเมลซึ่งมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเข้าสวนสนุกหาย แต่จำหมายเลข PNR# ของสวนสนุกได้ ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ 800AMAZING (2629464) หรือส่งอีเมลไปที่ amazingservices@dubaiparksandresorts.com เพื่อขอให้ตัวแทนส่งอีเมลพร้อมบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเข้าสวนสนุกไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนอีกครั้งในระหว่างการทำธุรกรรมได้