Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสม Skywards ให้กับ My Family ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสมเมื่อใดก็ได้ โดยการคลิกที่แก้ไขการแบ่งไมล์สะสม นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งการแบ่งไมล์สะสมเป็นศูนย์ได้ และไมล์สะสม Skywards จะยังคงอยู่ในบัญชี Emirates Skywards ของคุณ