Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

สมาชิกในครอบครัวคืออะไร

สมาชิกในครอบครัวคือบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีครอบครัวของฉัน และสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับจากเที่ยวบินของเอมิเรตส์หรือ flydubai ได้