Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

หัวหน้าครอบครัวคืออะไร

หัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างบัญชี My Family, เพิ่มสมาชิก, ลบสมาชิก, ทำการจองการเดินทาง, แลกไมล์สะสม Skywards และจัดการบัญชีประจำวันอื่น ๆ ทั้งหมด  สมาชิกใดก็ตามที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนเป็นหัวหน้าครอบครัวได้