การจองพิเศษเพิ่มเติม

การจองทัวร์และกิจกรรมต่าง ๆ

สมาชิกสามารถแลกไมล์สำหรับการจองที่จองผ่านหน้าทัวร์และการท่องเที่ยวของเว็บไซต์ emirates.com ได้หรือไม่

ไม่ สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะได้รับเฉพาะไมล์สะสม Skywards เท่านั้น