การจองพิเศษเพิ่มเติม

การจองทัวร์และกิจกรรมต่าง ๆ

สมาชิกจะได้รับไมล์สะสม Skywards เมื่อจองทัวร์และการท่องเที่ยวผ่านหน้าทัวร์และการท่องเที่ยวของเว็บไซต์ emirates.com หรือไม่

สมาชิกจะเห็นใบแจ้งยอดในบัญชี Emirates Skywards หลังจากวันที่ใช้บริการทัวร์และการท่องเที่ยวแล้วประมาณ 30 วัน