Emirates Skywards

ซื้อ ให้ของขวัญ โอน หรือซื้อไมล์สะสมคืน

การซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ หรือซื้อไมล์สะสมคืนสามารถชำระเงินในรูปแบบใดได้บ้าง

การชำระเงินสำหรับธุรกรรมการซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ หรือซื้อไมล์สะสมคืนนั้นสามารถทำได้โดยใช้บัตรเครดิตหลักๆ ไม่สามารถชำระเป็นเงินสดได้