Emirates Skywards

ซื้อ ให้ของขวัญ โอน หรือซื้อไมล์สะสมคืน

ธุรกรรมการซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ หรือซื้อไมล์สะสมคืนจะแสดงรายการในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอย่างไร

ธุรกรรมของคุณจะดำเนินการโดย Points.com ซึ่งเป็นพันธมิตรโปรแกรม Emirates Skywards ที่ได้รับอนุญาตและอนุมัติอย่างถูกต้อง เมื่อคุณได้รับใบแจ้งยอดบัตรเครดิต จะมีรายการ ‘ไมล์สะสม Skywards โดย PTS’ และจำนวนที่ซื้อ