Emirates Skywards

ซื้อ ให้ของขวัญ โอน หรือซื้อไมล์สะสมคืน

ไมล์สะสม Skywards ที่โอนมีอายุใช้งานนานเท่าใด

ไมล์สะสม Skywards ที่โอนไปมีอายุใช้งานอย่างน้อย 3 ปีนับจากวันที่โอน และจะหมดอายุเมื่อสิ้นเดือนเกิดของสมาชิกที่รับในปีที่สาม