Emirates Skywards

ซื้อ ให้ของขวัญ โอน หรือซื้อไมล์สะสมคืน

สามารถโอนไมล์สะสม Skywards จำนวนเท่าไรก็ได้ใช่หรือไม่

สามารถโอนไมล์ได้ทุก ๆ 1,000 ไมล์ เริ่มต้นที่ 2,000 ไมล์ และสามารถโอนไมล์สะสมให้กับสมาชิก Emirates Skywards รายอื่นได้ไม่เกิน 50,000 ไมล์ในหนึ่งปีปฏิทิน