Emirates Skywards

ซื้อ ให้ของขวัญ โอน หรือซื้อไมล์สะสมคืน

หากต้องการซื้อไมล์สะสม Skywards ให้แก่ตนเองหรือมอบเป็นของขวัญให้แก่คนอื่น ต้องทำอย่างไร

หากคุณมีไมล์สะสมไม่เพียงพอในการรับรางวัลที่คุณเลือก หรือคุณต้องการมอบไมล์สะสมให้แก่สมาชิก Emirates Skywards คนอื่น ๆ เป็นของขวัญ คุณสามารถซื้อไมล์สะสมได้ทางออนไลน์โดยการเข้าสู่ระบบและไปที่ส่วนบัญชีของฉัน (บัญชีของสมาชิกที่ซื้อจะต้องมีกิจกรรมการรับไมล์สะสมกับเอมิเรตส์หรือพันธมิตรอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม)

  • ทั้งนี้ คุณสามารถซื้อไมล์สะสม Skywards ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 ไมล์ต่อหนึ่งปีปฏิทิน โดยสามารถซื้อทุก ๆ 1,000 ไมล์ได้ในราคา 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ
  • และจะต้องซื้อหรือให้ไมล์สะสมเป็นของขวัญอย่างน้อย 2,000 ไมล์ต่อธุรกรรม