การจองพิเศษเพิ่มเติม

การเช่ารถ

มีการจำกัดจำนวนไมล์สะสม Skywards สูงสุดที่สมาชิกสามารถได้รับเมื่อมีการจองรถหรือไม่

ไม่ ไม่มีการจำกัดจำนวนไมล์สะสม Skywards สูงสุดที่คุณสามารถได้รับ จำนวนไมล์สะสม Skywards ที่จะได้รับต่อการจองจะแสดงให้สมาชิกทราบ ณ เวลาที่ทำการจอง