การจองพิเศษเพิ่มเติม

การเช่ารถ

สมาชิก Emirates Skywards จะได้รับไมล์สะสม Skywards เมื่อจองรถเช่าผ่านคอลเซ็นเตอร์หรือสำนักงานขายปลีกของสายการบินเอมิเรตส์หรือไม่

ไม่ หากสมาชิกต้องการรับไมล์สะสม Skywards สมาชิกจะต้องดำเนินการจองทั้งหมดทางออนไลน์ผ่านหน้าเช่ารถยนต์ของเว็บไซต์ emirates.com