Emirates Skywards

สถานภาพสมาชิก Emirates Skywards

ใครเป็นผู้มีสิทธิ์ขอแท็กติดกระเป๋าของ Emirates Skywards

สมาชิกระดับ Silver, Gold และ Platinum มีสิทธิ์ขอแท็กกระเป๋าส่วนตัวของคุณเองได้สองชิ้นต่อรอบการเป็นสมาชิกของคุณ สมาชิก Skywards Skysurfers ก็มีสิทธิ์รับได้เช่นกัน