การจองพิเศษเพิ่มเติม

การจองโรงแรม

สมาชิกสามารถแลกไมล์สะสม Skywards สำหรับการเข้าพักโรงแรมที่จองผ่านหน้าจองโรงแรมของเว็บไซต์ Emirates.com ได้หรือไม่

ไม่ สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะได้รับเฉพาะไมล์สะสม Skywards เท่านั้น