การจัดการการเดินทางของคุณ

คำขอใบรับรองเที่ยวบิน

หากมีการส่งกระเป๋าล่าช้าในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ ฉันสามารถขอรับหลักฐาน/ใบรับรองเที่ยวบินที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้สำหรับการเรียกร้องประกันการเดินทางได้อย่างไร

โปรด กรอกแบบฟอร์มสำหรับใบรับรองเที่ยวบินทางออนไลน์เพื่อขอรับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันว่ามีการส่งกระเป๋าล่าช้าในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์จริง โปรดกรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็นต้องกรอกทั้งหมดให้ครบถ้วน และใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเอง เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำร้องขอของคุณได้ คุณจะได้รับการยืนยันภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ โปรดทราบว่าเราจะไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของบุคคลที่สามหรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวได้