การจัดการการเดินทางของคุณ

คำขอใบรับรองเที่ยวบิน

ฉันสามารถขอรับหลักฐานรับรองว่าเที่ยวบินของฉันล่าช้าหรือถูกยกเลิกได้อย่างไร

โปรดกรอกแบบฟอร์มสำหรับใบรับรองเที่ยวบินทางออนไลน์เพื่อขอรับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันว่าเที่ยวบินของคุณล่าช้าหรือถูกยกเลิกจริง โปรดกรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็นต้องกรอกทั้งหมดให้ครบถ้วน และใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเอง เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำร้องขอของคุณได้ คุณจะได้รับการยืนยันภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ ทางเราต้องขออภัยที่เราไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของบุคคลที่สามหรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวได้ และหากคุณได้เปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางของคุณโดยสมัครใจ เราจะไม่สามารถออกใบรับรองให้คุณได้