การจัดการการเดินทางของคุณ

บนเครื่องบิน

ฉันจ่ายเงินค่าบริการ Wi-Fi แต่ไม่สามารถใช้ได้ ฉันสามารถขอคืนเงินได้อย่างไร

หากคุณได้ชำระเงินสำหรับค่าบริการ Wi-Fi แต่มีปัญหาในการเชื่อมต่อบนเครื่องบิน คุณสามารถร้องขอคืนเงินได้โดยตรงจากผู้ให้บริการ Sita OnAir ที่ cs@sitaonair.aero

โดยคุณจะได้รับอีเมลเมื่อคุณลงทะเบียน ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ให้บริการ