การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

การระงับเที่ยวบินไปยังโดฮา

เนื่องจากตอนนี้เที่ยวบินถูกระงับ ฉันจะได้รับเงินคืนค่าบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ในการเดินทางไปกลับจากโดฮาหรือไม่

ใช่ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้

หากคุณจองกับสายการบินเอมิเรตส์โดยตรง ทั้งการจองทางออนไลน์หรือจองผ่านสำนักงานของเรา คุณสามารถขอคืนเงินทางออนไลน์ได้ โปรดเพิ่มหมายเหตุในช่องแสดงความคิดเห็น โดยระบุว่ากำลังส่งคำขอคืนเงิน เนื่องจากเที่ยวบินระหว่างโดฮาและดูไบถูกระงับ

หากคุณซื้อบัตรโดยสารจากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเพื่อดำเนินการขอคืนเงิน