การจัดการการเดินทางของคุณ

การแจ้งเตือนสถานะเที่ยวบิน

เหตุใดจึงไม่ได้รับอีเมลหรือข้อความ SMS

 หากคุณสมัครรับการแจ้งเตือนแต่ไม่ได้รับใดๆ เลย อาจเป็นเพราะสาเหตุต่อไปนี้

  • ไม่มีความล่าช้าต่อเที่ยวบินที่คุณลงทะเบียน และ/หรือคุณไม่ได้เลือกการแจ้งเตือนเพิ่มเติมสำหรับเวลาจริงที่มาถึงหรือออกเดินทาง

  • ป้อนรายละเอียดการติดต่อไม่ถูกต้อง

  • อุปกรณ์มือถือไม่ได้ตั้งค่าให้รับข้อความ SMS

  • เครือข่ายมือถือที่คุณเชื่อมต่อไม่อนุญาตให้ได้รับข้อความ SMS

  • คุณให้หมายเลขมือถือ/ที่อยู่อีเมลไม่ถึง 23 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

เอมิเรตส์ไม่สามารถรับประกันการส่งข้อความ SMS ของคุณได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายและอุปกรณ์มือถือของคุณเอง อาจเกิดความล้มเหลวในการส่ง ความล่าช้าหรือการส่งซ้ำ