การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ตัวเลือกการชำระเงินสำหรับการจองทางออนไลน์

ควรทำอย่างไร ถ้าจ่ายเงินไปแล้ว ยังไม่ได้รับบัตรโดยสาร

ถ้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และคุณได้ยืนยันว่าคุณถูกคิดเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับ e-ticket โปรดติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณทางอีเมล หรือใช้แบบฟอร์มออนไลน์และให้รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม เพื่อให้สามารถติดตามได้และคุณได้รับการช่วยเหลือได้

ถ้าชำระเงินโดย Western Union หรือการโอนเงินผ่านธนาคารแบบออฟไลน์ โปรดให้เวลา 7 วันนับจากวันที่ทำการจอง เพื่อให้รับรู้การชำระเงินและออกบัตรโดยสาร หากคุณยังไม่ได้รับ e-ticket หลังจากเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณทางอีเมล และแสดงสำเนาใบเสร็จการชำระเงินที่ให้มาโดยตัวแทน Western Union หรือธนาคารของคุณ เราจะพยายามติดตามการชำระเงินของคุณในระบบของเรา และช่วยเหลือคุณในการออกบัตรโดยสาร