การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ตัวเลือกการชำระเงินสำหรับการจองทางออนไลน์

การหักบัญชี – ELV – เยอรมนี คืออะไร

มีเฉพาะสำหรับการออกเดินทางออกจากเยอรมนี และเฉพาะผู้ที่มีบัญชีธนาคารของเยอรมัน ELV (Elektronisches Lastschriftverfahren) อนุญาตให้คุณทำการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณโดยตรงเพื่อชำระบัตรโดยสารของคุณ เมื่อบัญชีธนาคารของคุณได้รับการตรวจยืนยันแล้ว บัญชีธนาคารจะถูกหักบัญชีในสกุลเงินยูโร คุณสามารถจองได้ไม่เกินสองคนในเวลาเดียวกัน แต่คุณต้องเป็นหนึ่งในผู้เดินทาง การใช้บัญชีของคุณในการจองบัตรโดยสารสำหรับผู้อื่น ไม่สามารถทำได้ เว้นแต่คุณจะเดินทางด้วยกันในการจองเดียวกัน

การซื้อบัตรโดยสารด้วย ELV ทำได้อย่างไร

หากคุณเป็นผู้ถือบัญชีธนาคารเยอรมัน คุณสามารถซื้อเที่ยวบินโดยใช้การชำระเงินด้วยการหักบัญชี ELV คุณจะได้รับตัวเลือกในการชำระเงินด้วย ELV ถ้ามีเวลาอย่างน้อย 14 วันก่อนวันที่ออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ และเที่ยวบินที่คุณต้องการซื้อถูกเสนอราคาในสกุลเงินยูโร

ตัวเลือกการชำระเงินด้วยการหักบัญชี ELV บูรณาการเข้ากับเครื่องมือการจอง
ออนไลน์ของเอมิเรตส์ และคุณต้องยืนยันบัญชีธนาคารของคุณก่อน คุณสามารถจองได้ไม่เกินสองคนในเวลาเดียวกัน แต่คุณต้องเป็นหนึ่งในผู้เดินทาง ไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีของคุณในการจองบัตรโดยสารสำหรับผู้อื่น เว้นแต่คุณจะเดินทางด้วยกัน

เมื่อคุณสรุปการจองและพร้อมที่จะชำระเงิน เลือก e-ticket และตัวเลือก "หักบัญชี" และคลิกปุ่ม "ELV" จากนั้น คุณจะถูกขอให้กรอกรายละเอียดการธนาคารที่ปรากฏบนใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร เมื่อทำเสร็จแล้ว คุณสามารถใส่จำนวนเงิน ซึ่งได้แก่ค่าบัตรโดยสารทั้งหมด รวมทั้งภาษี คลิก ("ส่ง") เพื่อประมวลผลการชำระเงิน  จากนั้น คลิก ดำเนินการต่อ เมื่อเสร็จแล้ว อนุญาตเฉพาะราคาบัตรโดยสารในสกุลเงินยูโร
บัตรโดยสารของคุณจะถูกออกให้ภายใน 7 วัน เนื่องจากอาจใช้เวลาถึง 7 วันเพื่อให้เราได้รับเงินจากธนาคารของคุณ

มีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการใช้ ELV ที่เอมิเรตส์

ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้ ELV ที่ emirates.com ตราบเท่าที่ธุรกรรม ELV ของคุณไม่ถูกปฏิเสธโดยธนาคารของคุณ ผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คิดโดยธนาคาร ตลอดจนค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นสำหรับการหักบัญชีที่ถูกปฏิเสธอันเนื่องจากเงินไม่เพียงพอ (NSF) หรือเหตุผลอื่นๆ