การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ตัวเลือกการชำระเงินสำหรับการจองทางออนไลน์

GlobalCollect เป็นใคร และเหตุใดจึงมาจัดการเรื่องการชำระเงิน

GlobalCollect คือ ผู้ให้บริการชำระเงินที่เชี่ยวชาญในการเรียกเก็บเงินและการชำระหนี้ โดยมีความเชี่ยวชาญในวิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ การเดินทาง โทรคมนาคม ร้านค้าปลีก พอร์ตัล เกมออนไลน์ และเนื้อหาดิจิตอล Emirates เลือก Global Collect เพื่อเสนอตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลายที่สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับคุณ GlobalCollect จะดำเนินการชำระเงินของคุณในนามของเอมิเรตส์