การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ตัวเลือกการชำระเงินสำหรับการจองทางออนไลน์

สามารถใช้บัตรเดบิตได้หรือไม่

รับเฉพาะบัตรเดบิตบางประเภท แต่ก็ขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกเดินทาง โดย Maestro และ Solo สำหรับการออกเดินทางจากสหราชอาณาจักร Carte Bleue สำหรับการเดินทางจากฝรั่งเศส การชำระเงินด้วยบัตรเดบิตเป็นไปโดยทันทีและเงินจะถูกหักออกทั้งจำนวน รับบัตรเดบิต VISA โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ธนาคารของคุณอาจหรืออาจไม่เปิดใช้การชำระเงินทางอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเดบิต VISA ก็ได้ โปรดตรวจสอบกับธนาคารของคุณ