การแก้ไขปัญหา

ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์

รหัสความปลอดภัยคืออะไรและอยู่ที่ไหนบนบัตรเครดิต

รหัสตรวจสอบบัตร (CVC) คือรหัสความปลอดภัยของบัตรเครดิตสามหรือสี่หลัก เนื่องจากหมายเลขนี้ไม่ได้ทำลายนูนบนบัตร จึงไม่สามารถพิมพ์บนใบเสร็จได้ ซึ่งป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ถือบัตรเครดิตในการใช้หมายเลขนี้

บัตร Visa, Mastercard และ Diners Club มีรหัสสามหลักทางด้านขวาของแถบลายเซ็นหลังบัตร

เอมิเรตส์ไม่เก็บหรือรักษารหัสความปลอดภัยของบัตรของคุณ โดยถูกใช้เฉพาะระหว่างกระบวนการตรวจสอบบัตรเครดิตของคุณเท่านั้น


บัตร American Express มีหมายเลขสี่หลักพิมพ์อยู่เหนือหมายเลขบัญชีบนหน้าบัตร