การจัดการการเดินทางของคุณ

วีซ่าและหนังสือเดินทาง

ฉันสามารถสมัครขอวีซ่าเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์และพิธีอุมเราะห์ได้อย่างไร

ผู้ที่มีถิ่นพำนักของประเทศดังต่อไปนี้สามารถขอวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไปประกอบพิธีพิธีอุมเราะห์ในปี 2017 ได้ ดังนี้:
  • สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (สำหรับชาวต่างชาติ) นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2017
  • ตุรกี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2017
  • สหราชอาณาจักร นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2017
  • บังคลาเทศ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2017
  • มาเลเซีย นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2017
  • อินโดนีเซีย นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2017
โปรดทราบสำหรับประเทศในกลุ่ม GCC ไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า

นอกจากนี้ สำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และพิธีอุมเราะห์ในปี 2018 ทางรัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ทุกประเทศ คุณสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ(เปิดในหน้าต่างใหม่)