สัมภาระและทรัพย์สินที่สูญหาย

สัมภาระส่วนเกิน

ฉันสามารถโหลดทีวีเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถโหลดทีวีเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทีวีเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่อาจแตกหักได้ เราจึงกำหนดให้มีการห่อทีวีอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถทนต่อความรุนแรงทั่วไปของการบิน โดยไม่ได้รับความเสียหาย เมื่อคุณทำการเช็คอินทีวีของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการเป็นจำนวน 75 ดอลลาร์สหรัฐ และต้องเซ็นเอกสารปลดปล่อยความรับผิดแบบจำกัดด้วย

คุณสามารถเช็คอินทีวีขนาดไม่เกิน 300 ซม. (118 นิ้ว) และมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) ได้ ทั้งนี้ อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับทีวีที่มีน้ำหนักเกินหรือมีขนาดเกิน โดยขึ้นอยู่กับพิกัดสัมภาระที่กำหนด

โปรดทราบว่าการอนุญาตให้โหลดทีวีใต้ท้องเครื่องได้จะขึ้นอยู่กับสนามบินที่คุณออกเดินทางหรือไปถึง เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสนามบินโดยตรงก่อนเดินทาง