Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

ฉันต้องจ่ายเงินในการเลือกที่นั่งระหว่างทำการเช็คอินหรือไม่?

คุณสามารถเลือกที่นั่งได้ฟรี หากคุณสามารถรอจนกระทั่งระบบเช็คอินแบบออนไลน์เปิดให้บริการ 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ